Sprawy sądowe i sądowo-administracyjne

Zajmujemy się sprawami sądowymi i sądowo-administracyjnymi. Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i sądami najwyższymi. Specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentów procesowych, reprezentowaniu klientów podczas rozpraw, jak również udzielaniu porad prawnych na każdym etapie postępowania. Nasze biuro cieszy się opinią profesjonalizmu, efektywności oraz indywidualnego podejścia do każdej sprawy. Dzięki temu jesteśmy w stanie efektywnie reprezentować naszych klientów na każdym etapie postępowania sądowego.

Nasza Kancelaria Radców Prawnych zapewnia obsługę administracyjno-prawną we Wrocławiu. Zajmujemy się zarówno sprawami cywilnymi, jak i sprawami z zakresu prawa gospodarczego. Specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentów procesowych, reprezentowaniu klientów podczas rozpraw, jak również udzielaniu porad prawnych na każdym etapie postępowania. Nasze biuro cieszy się opinią profesjonalizmu, efektywności oraz indywidualnego podejścia do każdej sprawy. Dzięki temu jesteśmy w stanie efektywnie reprezentować naszych klientów na każdym etapie postępowania sądowego.

Nasza kancelaria prawna słynie z zaangażowania i profesjonalizmu w każdym przypadku. Dla nas każdy klient ma znaczenie, a jego sprawa jest analizowana indywidualnie. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Doradztwo przed wytoczeniem powództwa

Właściwa ocena stanu faktycznego i prawnego są niezbędne dla skutecznego wniesienia powództwa. W ramach tych czynności sprawdzimy, czy roszczenie nie jest przedawnione, jaka jest jego podstawa, wybierzemy właściwy tryb postępowania, ocenimy szansę wygranej.

Uzyskiwanie odszkodowań oraz windykacja należności

Jeżeli doznałeś szkody lub masz problemy z dłużnikami pomożemy Ci odzyskać należne odszkodowanie, odzyskamy również długi. Przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego dokonany właściwej oceny stanu faktycznego i prawnego. Jest to niezbędne dla skutecznego wniesienia powództwa. W ramach tych czynności sprawdzimy, czy roszczenie nie jest przedawnione, jaka jest jego podstawa, wybierzemy właściwy tryb postępowania, ocenimy szansę wygranej.

młotek na książce

Prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi

Prowadzenie skutecznego postępowania w sprawach sądowych i administracyjnych wymaga merytorycznej wiedzy oraz doświadczenia. Dlatego tak ważna jest odpowiednia reprezentacja w sądzie. Prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi to nie jedynie obecność na Sali rozpraw. Właściwe reprezentowanie klienta, wymaga dopilnowania szeregu formalności, wykonanie analiz, które mają kluczowe znaczenie dla osoby, którą reprezentujemy. Przygotowanie się do samej rozprawy wymaga doświadczenia oraz oczywiście specjalistycznej wiedzy.

Reprezentacja klienta ma charakter kompleksowy, strategiczny i powinna być przeprowadzona gruntownie – w każdym aspekcie dotyczącym sprawy. Taka usługa obejmuje doradztwo, na etapie pojawienia się problemu prawnego, po reprezentowanie klienta oraz finalizacje, czyli skuteczną egzekucję praw klienta lub obronę jego stanowiska. Wszystko to wymaga zastosowania zdywersyfikowanych, rozmaitych metod oraz narzędzi prawnych, a rolą prawnika jest odpowiedni ich dobór i jak najskuteczniejsze wykorzystanie. Tylko to zapewnia jak najpełniejsze reprezentowanie spraw klienta. Kompleksowa usługa przewiduje reprezentacje klienta na każdym etapie postępowania sądowego, a także w przypadku przedsądowych negocjacji czy też mediacji już w sądzie. Przed sądami powszechnymi wszystkich instancji. Doradztwo i reprezentacja dotyczy tak spraw gospodarczych, jak i cywilnych, rodzinnych, czy też egzekucyjnych przy odpowiednim doborze środków i strategii obrony klienta, czy egzekwowania należnych mu praw.

Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych

Jeżeli jesteś stroną postępowania administracyjnego lub sądowo-administracyjnego pomożemy Ci przejść całą procedurę, sporządzimy zażalenie, odwołanie, skonstruujemy skargę na przewlekłość postępowania. Będziemy reprezentowali Twoje interesy przed organami oraz sądami administracyjnymi.

Mediacje

Mediacje to nadal niedoceniony instrument, który pozwala na zakończenie sporu już na etapie przedsądowym. Mediacje dotyczą sfer biznesu, handlu, oraz dialogu w sprawach rodzinnych, czy międzynarodowych. Mediacje to nie tylko oszczędność czasu, ale również pieniędzy. Pozwalają na osiągnięcie wyniku „win-win”, który w procesach sądowych nie zakończonych ugodą jest wykluczony. Dają szansę nie tylko na polubowne zakończenie sporu, ale również na utrzymanie prawidłowych relacji biznesowych, czy rodzinnych.