Obsługa prawna i doradztwo rynku nieruchomości

Ustalanie stanu prawnego nieruchomości (due dilligence nieruchomości)

W ramach pomocy prawnej poprowadzimy kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego związanego z nieruchomościami. Dobierzemy optymalną, pod względem prawno-podatkowym formę transakcji, na podstawie udzielonych pełnomocnictw wystąpimy o niezbędne zezwolenia, sporządzimy i zaopiniujemy umowy, w tym również umowy deweloperskie, obsłużymy procesy związane z roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi, będziemy reprezentowali Twoje interesy przed sądami oraz organami administracji.

biurko i makieta domku

Doradztwo transakcyjne (sprzedaż/najem/dzierżawa/zarząd)

W ramach pomocy prawnej poprowadzimy kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego związanego z nieruchomościami. Dobierzemy optymalną, pod względem prawno-podatkowym formę transakcji, na podstawie udzielonych pełnomocnictw wystąpimy o niezbędne zezwolenia, sporządzimy i zaopiniujemy umowy, w tym również umowy deweloperskie, obsłużymy procesy związane z roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi, będziemy reprezentowali Twoje interesy przed sądami oraz organami administracji.

Uzyskiwanie zezwoleń

W ramach pomocy prawnej poprowadzimy kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego związanego z nieruchomościami. Dobierzemy optymalną, pod względem prawno-podatkowym formę transakcji, na podstawie udzielonych pełnomocnictw wystąpimy o niezbędne zezwolenia, sporządzimy i zaopiniujemy umowy, w tym również umowy deweloperskie, obsłużymy procesy związane z roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi, będziemy reprezentowali Twoje interesy przed sądami oraz organami administracji.

Kompleksowa obsługa prawna procesu inwestycyjnego

W ramach pomocy prawnej poprowadzimy kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego związanego z nieruchomościami. Dobierzemy optymalną, pod względem prawno-podatkowym formę transakcji, na podstawie udzielonych pełnomocnictw wystąpimy o niezbędne zezwolenia, sporządzimy i zaopiniujemy umowy, w tym również umowy deweloperskie, obsłużymy procesy związane z roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi, będziemy reprezentowali Twoje interesy przed sądami oraz organami administracji.

Doradztwo w zakresie umów deweloperskich (roszczenia powstałe po odbiorze mieszkań)

Kupowanie mieszkania, to dla wielu z nas swoista transakcja życia. Zdecydowana większość Polaków nie może sobie pozwolić na zakup wymarzonego M3 czy M4 i jest zmuszona wziąć kredyt w banku, co wiążę się z zobowiązaniem na wiele lat, a czasami nawet na całe życie. Dlatego podpisując umowę kupna – sprzedaży warto przeprowadzić analizy umów deweloperskich.

Tzw. Ustawa deweloperska, czyli ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1805) pozwala na zawieranie umów deweloperskich, gdzie sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia praw własności na nabywcę. Przeniesienie odbywa się w momencie, gdy deweloper zadeklaruje zakończenie prac budowlanych mieszkania lub domu. W tej samej umowie nabywca mieszkania deklaruje, że przekaże na rzecz dewelopera uzgodnioną w treści kwotę – czyli po prostu zapłaci za mieszkanie. Celem ustawy i zawarcia umowy ma być ochrona praw nabywców, którzy wcześniej padali ofiarami oszustw ze strony nieuczciwych sprzedawców. Jednak jak każda umowa także ta z deweloperem, zwłaszcza ze względu na wysokość zapłaty, powinna być sprawdzona i przeanalizowana pod kątem prawnym, aby przed podpisaniem zobowiązania wykryć ewentualne pułapki, które czyhają na nabywcę.

Analiza umowy deweloperskiej

Analizy umów deweloperskich powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanych znawców prawa budowlanego. Najkorzystniej jest tego dokonać oczywiście w kancelarii prawnej. Niekiedy nabywcy polegają na notariuszu, który w teorii ma obowiązek zgłosić każdej ze stron zapisy, które w jego opinii wydają się być dla danej osoby niekorzystne. W praktyce jednak nie zawsze chce to uczynić lub nie ma wiedzy o znaczeniu niektórych zapisów. Tymczasem kancelaria prawna nie tylko przeanalizuje umowę pod kątem samych zapisów, ale jest też w stanie sprawdzić sytuację prawną dewelopera i jego historie. Może też przeanalizować stan prawny nieruchomości lub gruntu, na którym ma powstać dany budynek. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że budynek, w którym znajduję się nasze przyszłe mieszkanie, jest postawiony zgodnie z prawem. Nie istnieją roszczenia stron trzecich co do samego mieszkania jak też gruntu, a deweloper nie miał wcześniej problemów prawnych w zakresie tego typu transakcji.

Kancelaria prawna sprawdzi też, czy umowa została sporządzona właściwie. Aby tak było, musi zawierać między innymi określenie miejsca i daty podpisania umowy, a także w jasny sposób wymieniać strony podpisujące zobowiązanie. W umowie musi znaleźć się cena lokalu mieszkalnego, jaki nabywamy. Dodatkowo powinny się tam znaleźć wszelkie informacje dotyczące nieruchomości – stan działki, stan prawny, oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego. Jeśli dana nieruchomość ma obciążenia hipoteczne – także ten zapis musi znaleźć się w umowie deweloperskiej ze wskazaniem wartości obciążenia. Brak tego lub innych obowiązkowych zapisów może być podstawą do zanegowania ważności umowy przez obie strony. Co z kolei może mieć dla nas katastrofalne konsekwencje w przyszłości.

Postępowania sądowe, administracyjne i sądowo-administracyjne

W ramach pomocy prawnej poprowadzimy kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego związanego z nieruchomościami. Dobierzemy optymalną, pod względem prawno-podatkowym formę transakcji, na podstawie udzielonych pełnomocnictw wystąpimy o niezbędne zezwolenia, sporządzimy i zaopiniujemy umowy, w tym również umowy deweloperskie, obsłużymy procesy związane z roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi, będziemy reprezentowali Twoje interesy przed sądami oraz organami administracji.