Obsługa prawna nieruchomości Wrocław

Nasza kancelaria radców prawnych specjalizuje się w obsłudze prawnej nieruchomości we Wrocławiu. Gwarantujemy wsparcie dla wszystkich zainteresowanych tematyką rynku nieruchomości. Uzyskanie porady prawnej od specjalisty pozwala uniknąć wielu błędów oraz zapewnić sobie maksymalne bezpieczeństwo transakcji. Ponadto, nasza kancelaria pomaga w przeprowadzeniu skomplikowanej procedury zakupu lub sprzedaży nieruchomości, co jest szczególnie istotne w kontekście zmieniających się przepisów prawa.

Nie warto ryzykować i podejmować decyzji bez solidnej wiedzy na temat prawa dotyczącego nieruchomości. Współpraca z doświadczoną kancelarią radców prawnych to gwarancja profesjonalizmu oraz ochrony interesów klienta.

Ustalanie stanu prawnego nieruchomości (due dilligence nieruchomości)

W ramach pomocy prawnej poprowadzimy kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego związanego z nieruchomościami. Dobierzemy optymalną, pod względem prawno-podatkowym formę transakcji, na podstawie udzielonych pełnomocnictw wystąpimy o niezbędne zezwolenia, sporządzimy i zaopiniujemy umowy, w tym również umowy deweloperskie, obsłużymy procesy związane z roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi, będziemy reprezentowali Twoje interesy przed sądami oraz organami administracji.

biurko i makieta domku

Sporządzanie umów deweloperskich

Umowa deweloperska to dokument regulujący prawa i obowiązki stron związane z realizacją inwestycji budowlanej. Zawiera ona informacje dotyczące m.in. lokalizacji, metrażu, standardu wykończenia oraz ceny nieruchomości. Ponadto, określa terminy realizacji poszczególnych etapów budowy oraz zasady przekazania nabywcy prawa własności do lokalu.

Warto pamiętać, że umowa deweloperska musi być zawarta na piśmie, a jej treść powinna być jasna i precyzyjna. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z usług doświadczonych radców prawnych, którzy pomogą w opracowaniu umowy zgodnej z obowiązującym prawem oraz dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta.

Nasza kancelaria radców prawnych ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie interesów klientów. Radcy prawni analizują oferty deweloperów pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz uczciwości dla kupującego. Weryfikują również dokumentację techniczną oraz prawną dotyczącą nieruchomości, tak aby uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości.

Doradztwo w zakresie umów deweloperskich (roszczenia powstałe po odbiorze mieszkań)

Kupowanie mieszkania, to dla wielu z nas swoista transakcja życia. Zdecydowana większość Polaków nie może sobie pozwolić na zakup wymarzonego M3 czy M4 i jest zmuszona wziąć kredyt w banku, co wiążę się z zobowiązaniem na wiele lat, a czasami nawet na całe życie. Dlatego podpisując umowę kupna – sprzedaży warto przeprowadzić analizy umów deweloperskich.

Tzw. Ustawa deweloperska, czyli ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1805) pozwala na zawieranie umów deweloperskich, gdzie sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia praw własności na nabywcę. Przeniesienie odbywa się w momencie, gdy deweloper zadeklaruje zakończenie prac budowlanych mieszkania lub domu. W tej samej umowie nabywca mieszkania deklaruje, że przekaże na rzecz dewelopera uzgodnioną w treści kwotę – czyli po prostu zapłaci za mieszkanie. Celem ustawy i zawarcia umowy ma być ochrona praw nabywców, którzy wcześniej padali ofiarami oszustw ze strony nieuczciwych sprzedawców. Jednak jak każda umowa także ta z deweloperem, zwłaszcza ze względu na wysokość zapłaty, powinna być sprawdzona i przeanalizowana pod kątem prawnym, aby przed podpisaniem zobowiązania wykryć ewentualne pułapki, które czyhają na nabywcę.

Analiza umowy deweloperskiej

Analizy umów deweloperskich powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanych znawców prawa budowlanego. Najkorzystniej jest tego dokonać oczywiście w kancelarii prawnej. Niekiedy nabywcy polegają na notariuszu, który w teorii ma obowiązek zgłosić każdej ze stron zapisy, które w jego opinii wydają się być dla danej osoby niekorzystne. W praktyce jednak nie zawsze chce to uczynić lub nie ma wiedzy o znaczeniu niektórych zapisów. Tymczasem kancelaria prawna nie tylko przeanalizuje umowę pod kątem samych zapisów, ale jest też w stanie sprawdzić sytuację prawną dewelopera i jego historie. Może też przeanalizować stan prawny nieruchomości lub gruntu, na którym ma powstać dany budynek. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że budynek, w którym znajduję się nasze przyszłe mieszkanie, jest postawiony zgodnie z prawem. Nie istnieją roszczenia stron trzecich co do samego mieszkania jak też gruntu, a deweloper nie miał wcześniej problemów prawnych w zakresie tego typu transakcji.

Kancelaria prawna sprawdzi też, czy umowa została sporządzona właściwie. Aby tak było, musi zawierać między innymi określenie miejsca i daty podpisania umowy, a także w jasny sposób wymieniać strony podpisujące zobowiązanie. W umowie musi znaleźć się cena lokalu mieszkalnego, jaki nabywamy. Dodatkowo powinny się tam znaleźć wszelkie informacje dotyczące nieruchomości – stan działki, stan prawny, oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego. Jeśli dana nieruchomość ma obciążenia hipoteczne – także ten zapis musi znaleźć się w umowie deweloperskiej ze wskazaniem wartości obciążenia. Brak tego lub innych obowiązkowych zapisów może być podstawą do zanegowania ważności umowy przez obie strony. Co z kolei może mieć dla nas katastrofalne konsekwencje w przyszłości.

Postępowania sądowe, administracyjne i sądowo-administracyjne

W ramach pomocy prawnej poprowadzimy kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego związanego z nieruchomościami. Dobierzemy optymalną, pod względem prawno-podatkowym formę transakcji, na podstawie udzielonych pełnomocnictw wystąpimy o niezbędne zezwolenia, sporządzimy i zaopiniujemy umowy, w tym również umowy deweloperskie, obsłużymy procesy związane z roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi, będziemy reprezentowali Twoje interesy przed sądami oraz organami administracji.

Obsługa prawna nieruchomości we Wrocławiu

Zapewniamy obsługę prawną nieruchomości we Wrocławiu. Nasi radcy prawni pomagają w przygotowaniu umów kupna-sprzedaży, umów najmu oraz innych dokumentów związanych z obrotem nieruchomościami. Ponadto, reprezentujemy klienta w kontaktach z urzędami, bankami oraz innymi instytucjami załatwiając wszelkie formalności.

Radca prawny w Grabiszynie we Wrocławiu

Szukasz radcy prawnego w Grabiszynie we Wrocławiu? Nasza Kancelaria Radców Prawnych M. Zielińska i Wspólnicy we Wrocławiu oferuje doradztwo prawne dla osób prywatnych, w tym pomoc w sprawach związanych z RODO, odszkodowaniami, prawem spółek handlowych oraz rynkiem nieruchomości.

Nasi radcy prawni udzielają porad prawnych, sporządzają pisma procesowe oraz reprezentują klientów przed sądami i innymi instytucjami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, gwarantujemy rzetelne doradztwo oraz efektywne rozwiązanie problemów prawnych swoich klientów.

Kancelaria specjalizuje się również w obsłudze podmiotów gospodarczych, oferując kompleksowe doradztwo prawne dla firm. Usługi obejmują między innymi pomoc w zakładaniu i rejestracji spółek, opracowywanie umów handlowych, a także doradztwo w zakresie prawa pracy.