Prawo cywilne – czym się zajmuje?

Wykonywanie umów (odstąpienie, wypowiedzenie umowy, potrącenie,zwolnienie z długu)

Pomożemy w negocjacjach i tworzeniu wszelkiego rodzaju umów oraz kontraktów handlowych, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności i optymalizacji podatkowej; przygotujemy oraz zaopiniujemy projekt umowy, pomożemy w wyborze optymalnych form zabezpieczeń;

ludzie przy adwokacie

Umowa przedwstępna i przyrzeczona

Akt notarialny, czy zwykła forma pisemna? Zaliczka czy zadatek? Pomożemy w wyborze właściwej formy, doradzimy jakie wybrać zabezpieczenie własnych interesów.

Zmiana wierzyciela lub dłużnika

Wyjaśnimy kiedy i w jakich okolicznościach może nastąpić, jakie są tego konsekwencje, pomożemy w negocjacjach, przygotujemy i zaopiniujemy projekt umowy.

Niewypłacalność dłużnika (skarga pauliańska)

Pomożemy odzyskać dług w sytuacji, gdy dłużnik wyzbył się majątku i wskutek tego stał się niewypłacalny. Istota skargi pauliańskiej sprowadza się do tego, że jeśli wskutek czynności prawnej dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdemu z wierzycieli przysługuje prawo żądania uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego. W takiej sytuacji przygotujemy pozew, będziemy reprezentowali Twoje interesy w sądzie.

Kary umowne

Korzyść, ale również pułapka. Zapisy w umowie, na co uważać, opóźnienie, czy zwłoka? Pomożemy w negocjacjach, zaopiniujemy projekt umowy, przygotujemy stosowne zapisy.

Wady oświadczeń woli (złożonych pod wpływem błędu, groźby, podstępu)

Podpisałaś/eś umowę pod wpływem błędu lub groźby. Chciałabyś/Chciałbyś się z niej „wycofać”. Doradzimy, sporządzimy oświadczenia, będziemy reprezentowali Twoje interesy w sądzie.

Prawo rzeczowe

Doradzamy w sprawach związanych z szeroko pojętym prawem rzeczowym, w sprawach związanych z własnością, posiadaniem, użytkowaniem, hipoteką, zastawem, spółdzielczym prawem własności, służebnościami.

Prawo spadkowe

W prawie spadkowym, z punktu widzenia osoby, która może otrzymać spadek, pojawiać się mogą sytuacje pozytywne oraz negatywne, w związku z którymi potencjalny spadkobierca może być zainteresowany odrzuceniem spadku.

Pominięcie spadkobiercy – odrzucenie spadku

Jedną z instytucji prawa cywilnego, które nasza kancelaria może zastosować w interesie Klienta, jest zrezygnowanie przez niego ze spadku. W przypadku, gdy spadkodawca (zmarły) pozostawił po sobie długi, potencjalny spadkobierca może skorzystać z opcji, jaką jest odrzucenie spadku. Konstrukcja ta wywołuje określone skutki, w tym w określonych warunkach przekazanie spadku na rzecz dzieci osoby odrzucającej spadek, które także muszą w odpowiedni sposób zareagować, by nie przejąć z mocy prawa majątku wraz z jego obciążeniami.

Prawo do zachowku

Dysponowanie spadkiem, nawet w sytuacji istnienia testamentu zmarłego, jest ograniczone przepisami prawa. Jedną z zasad mających tutaj zastosowanie jest zachowek, czyli prawo do części majątku posiadane przez najbliższych zmarłego, którego to prawa nie mogą oni zostać pozbawieni bez ściśle określonych przyczyn. Nawet jeśli testament tego nie przewiduje, kancelaria może w imieniu Klienta dochodzić prawa do zachowku.

Testament zwykły, czy notarialny?

Rozporządzanie spadkiem jest w prawie polskim mocno ograniczone. Nad wolą zmarłego prawo spadkowe ustanawia wiele mechanizmów, które muszą być zrealizowane, zanim będzie można dokonać podziału majątku według oczekiwań i woli samego zmarłego. Oprócz tego, prawo spadkowe dopuszcza także sytuacje, w których spisany przez osobę zmarłą testament może zostać podważony.

Testament holograficzny

Testament holograficzny, czyli testament napisany własnoręcznie przez zmarłego lub spisany w innej formie i potwierdzony podpisem lub na przykład odciskiem palca zmarłego, to najczęstsza forma testamentu, która jest podważana. Niezadowolone z brzmienia zapisów testamentu osoby potencjalnie posiadające prawo do dziedziczenia, ale wyłączone lub ograniczone na mocy testamentu, mogą podnosić, iż testament posiada wady powodujące jego nieważność. Co istotne, wady oświadczenia woli mogą być bardzo różnorodne i wystarczy jedynie wskazanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia, by testament mógł być podważony. Dzieje się tak często zwłaszcza wobec testamentów spisywanych na łożu śmierci.

Testament notarialny

Testament notarialny jest testamentem potwierdzonym przez notariusza, który sprawdza zapisy testamentu odnośnie zgodności z przepisami prawa, dba o ochronę praw wszystkich stron, których dotyczy testament, jak również potwierdza zarówno tożsamość, jak i zdolność do czynności prawnych osoby, która testament składa. Podważenie takiego testamentu, chociaż nie jest niemożliwe, w praktyce jest wyjątkowo trudnym zadaniem.

Radca prawny w Grabiszynie we Wrocławiu

Szukasz radcy prawnego w Grabiszynie we Wrocławiu? Nasza Kancelaria Radców Prawnych M. Zielińska i Wspólnicy we Wrocławiu oferuje doradztwo prawne dla osób prywatnych, w tym pomoc w sprawach związanych z RODO, odszkodowaniami, prawem spółek handlowych oraz rynkiem nieruchomości.

Nasi radcy prawni udzielają porad prawnych, sporządzają pisma procesowe oraz reprezentują klientów przed sądami i innymi instytucjami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, gwarantujemy rzetelne doradztwo oraz efektywne rozwiązanie problemów prawnych swoich klientów.

Kancelaria specjalizuje się również w obsłudze podmiotów gospodarczych, oferując kompleksowe doradztwo prawne dla firm. Usługi obejmują między innymi pomoc w zakładaniu i rejestracji spółek, opracowywanie umów handlowych, a także doradztwo w zakresie prawa pracy.