Projekt nowej ustawy o ochronie danych przyjęty przez rząd

Nasze dane osobowe, dzięki dostosowaniu się do unijnych standardów określonych w rozporządzeniu RODO będę lepiej chronione.

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) obowiązywać będzie od 25 maja 2018r. Do tego momentu powinna być uchwalona krajowa ustawa. Jeśli to jednak nie nastąpi, rozporządzenie UE będzie obowiązywać bezpośrednio.
Przepisy RODO mają nas lepiej chronić przed handlem danymi, które są przede wszystkim dobrem wrażliwym. Jednym z założeń projektu ma być też usprawnienie prowadzonych obecnie postępowań. Nowe przepisy mają dać obywatelom nie tylko lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami, ale uczynić też postępowania w sprawach ochrony danych osobowych szybszymi.

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że kary w odniesieniu do administracji publicznej będą niższe. Podstawowy wymiar maksymalnej kary dla urzędów, dla instytucji publicznych, to kwota w wysokości 100 tysięcy złotych.

Ponadto, przyjęty przez rząd projekt nie przewiduje wyłączeń dla mikroprzedsiębiorców. Oznacza to, że od 25 maja 2018 r. powinny już być przygotowane do stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).