Mieszkasz przy lotnisku – sprawdź czy przysługuje Ci odszkodowanie!

Nasza Kancelaria prowadzi postępowania o odszkodowanie za wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) wokół lotnisk. Roszczenia dotyczą utraty wartości nieruchomości, jak również zwrotu nakładów poczynionych na adaptację budynków do uzyskania właściwej izolacyjności akustycznej (klimat akustyczny). Ponieważ od wprowadzenia OOU są tylko dwa lata na złożenie odpowiedniego wniosku o odszkodowanie, obecnie istnieje możliwość występowania z wnioskami odnośnie nieruchomości, które są położone w pobliżu:
– Portu Lotniczego Gdańsk im. L. Wałęsy (zgłaszanie wniosków o odszkodowanie do dnia 29.02.2018 r.),
– Lotniska w Powidzu (zgłaszanie wniosków o odszkodowanie do kwietnia 2018 r.),
– Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim (zgłaszanie wniosków o odszkodowanie do dnia 26 kwietnia 2019 r.).
Możemy również wystąpić z roszczeniem bezpośrednio do sądu odnośnie nieruchomości położonych w strefach OOU przy innych lotniskach, jeśli w odpowiednim czasie zostały zgłoszone pisemne wnioski do podmiotów zarządzających lotniskami.