Kupujesz mieszkanie – nie dopłacaj deweloperowi!

Umowy z deweloperami w znacznej większości zawierają zapisy, które wskazują, że ostateczna powierzchnia lokalu może się różnić od określonej, a dopiero jeżeli różnica ta przekroczyłaby np. 3%, to możliwe jest formułowanie roszczeń bądź o dopłatę (gdyby powierzchnia była większa niż umówiona), bądź o zwrot nadpłaty (gdyby była mniejsza).
Natomiast Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał: jeżeli faktyczna powierzchnia lokalu sprzedanego konsumentowi jest mniejsza od powierzchni wskazanej w umowie rezerwacyjnej, to zachodzą podstawy do obniżenia ceny tego lokalu, choćby w umowie zapisano inaczej .Nie ma zatem znaczenia, czy umowa uzależnia obniżenie ceny od przekroczenia wskazanego w niej procentu powierzchni mieszkania.